ACCABUS®

Det avancerede finansbogholderi system - et unikt koncept

Kontakt os om ydelse af konsulentbistand til implementering af ACCABUS i Deres virksomhed.
Systemet bygger på REBUS (REgnskab og BUdget System) og gør regnskabsmateriale til andet og mere
end et register over allerede foretagne ind- og udbetalinger.

REBUS foreskriver registrering af alle oplysninger om dispositioner, som beskriver virksomhedens økonomi.
Ikke blot de traditionelle bilag. Herved giver regnskabet et retledende indtryk af virksomhedens reelle tilstand.

Kontakt os for henvisninger til det teoretiske grundlag for REBUS og ACCABUS realiseringen heraf.

Skriv til os på office at accabus.dk

ACCABUS står forACCount And BUdget System